پارسيان عايق گستر | پلي يورتان
عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان
عایق پلی یورتان

برترینمواد موجود در دنیای امروزه و صنعت عایق کاری سرد و در انواع صنایع ، عایقپلی یورتان است که دارای ضریب انتقال حرارت بسیار بسیار پایین بوده و امکان نگهداری  گرما و سرما ۱۲۰+ الی ۲۰۰- را فراهم میسازد. پلی یورتان از واکنش هیدروکسیل (پلی یول) ، ایزوسیانات ، گازهای مجاز ، افزودنی های مجاز مواد ضد آتش به وجود می آید.
به طور عمده این ماده در صنایع نفت ، گاز ،پتروشیمی ، صنایع داروسازی و غذایی در عایق کاری لوله ها و مخازن و همچنیندر صنایع ساختمانی ، در تولید پانل های دیوار و سقف های فلزی جهت جلوگیری از تبادل حرارت مورد استفاده قرار می گیرد.

تنوع عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان
عایق پلی یورتان
 1. عایق پلی یورتان بصورت تزریق

 2. عایق پلی یورتان بصورت لوله پبش ساخته

 3. عایق پلی یورتان بصورت بلوک و تخته

 4. عایق پلی یورتان بصورت اسپری

 5. انواع ماستیک های سرد و گرم

عایق پلی یورتان پاششی

عایق پلی یورتان

پلییورتان پاششی تشکیل شده از دو نوع مایع میباشد که در تفنگ مخلوط سازی دستگاه مربوطه، تحت حرارت و فشار با هم ادغام شده و حجم آن پس از چند ثانیهسریعا به میزان ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش پیدامیکند و به صورت فوم فشرده، منسجم و یکپارچه به ضخامت دلخواه (بستگی به مقدار ماده پلی یورتان پاشیده شده) در می آید… از این نوع عایق ها می توان در سیستم های عایق کاری صوت و دما به منظور تشکیل یک سطح بدون درز و یکپارچه استفاده کرد.
پلییورتان پاششی به دو نوع سلول باز و سلول بسته طبقه بندی می شود که نوع سلول باز آن دانسیته کمتری داشته و به دلیل حفره های هوا، امواج صوتی را بهخوبی جذب می کند از این رو عایق بسیار مناسبی می باشد. در مقابل، نوع سلولبسته آن که دارای دانسیته بیشتری است عایق بسیار خوب حرارتی می باشد.

ویژگی های عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان

 • مقاوت بالا در برابر تغییرات ناگهانی دما

 • ضد باکتری و جانوران موزی

 • مقاوم در برابر رطوبت

 • مقاوم در برابر فرسایش و خوردگی

 • دارای ضریب انتقال حرارت پایین

 • قابلیت تغییر دانسیته


پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :عایق پلی یورتان - پارسیان عایق گستر گیتی
X