پارسيان عايق گستر | پلي يورتان
تفاوت عایق پلی یورتان سلول باز و سلول بسته

فوم اسپری سلول باز و سلول بسته پلی یورتان


در این مقاله به تفاوت بین عایق پلی یورتانسلول بسته و عایق پلی یورتان سلول باز می پردازیم. فوم اسپری پلی یورتان سلولی بسته به ساختار سلولی و محتوای سلول، محصول متفاوتی خواهد بود که نوعسلول باز و سلول بسته بودن نیز بر همین اساس شکل می گیرد و تفاوت های عمدهای در عملکرد محصول و برنامه های کاربردی آن خواهد داشت.
عایق پلی یورتان سلول بسته دارای بیش از ۹۰ در صد سلول های بسته در ساختار خود می باشد. و عایق پلی یورتان سلول باز در ساختار خود کمتر از ۲۰ در صد سلول بسته دارد. البته ممکن است نسبت ها کمتر و یا بیشتر شود و تعریف ارائه دادهشده در اروپا شکل گرفته است و قطعیتی ندارد.
تولید کننده عایق پلی یورتان چه از نوع سلول بسته و چه تز نوع سلول باز آن موظف است که مشتریان خود را در استفاده از این محصول به درستی راهنمایی کند و آن ها را از خواص وویژگی های محصول مطلع کند تا ساخت و ساز و کاربرد درستی از محصولات بشود.
عایق پلی یورتاندر هر دو نوع سلول باز و سلول بسته خود از یک نوع پوشش استفاده می کند و در نتیجه عملکرد های هر یک نباید در حد تئوری باقی بماند و به آن تکیه کرد،بلکبه به درستی باید مورد بررسی و آزمایش های استاندارد قرار بگیرد. از این رو تقریبا از نوامبر سال ۲۰۱۴ همه عایق های اسپری پلی یورتان دارای علامت CE می باشد که به نوعی نشان دهنده استاندارد آن است.
عایق های پلی یورتان دارای CE بر اساس قوانین فنی تصویب شده در سازمان (ETA) اروپا استاندارد شده اند و مورد اعتماد می باشند و در نحوه استفاده از آن ها بایدموارد فنی را رعایت کرد.
ارزش های رسانایی حرارتی ( ارزش لامبدا ) و ضخامت محصولات و نوع عملکرد و سایر خواص عایق پلی یورتان و EN 12667 و EN 12939 باید برای محصول به طور کامل مشخص باشد.

پلی یورتان سلول باز و سلول بسته

 
تفاوت عایق پلی یورتان سلول باز و سلول بسته
تفاوت عایق پلی یورتان سلول باز و سلول بسته

پنج شنبه بیست و هفتم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها : تفاوت عایق پلی یورتان سلول باز و سلول بسته
X