پارسيان عايق گستر | پلي يورتان
عایق صوتی پلی یورتان

عایق صوتی پلی یورتان

روش های عایق کاری صوتی ساختمان - عایق صوتی پلی یورتان

- بهترین روش استفاده از عایق صوتی در دیوارهای ساختمان ها جهت جلوگیری از انتقال صوت و جذب آن است. عایق صوتی پلی یورتان به دلیل داشتن ساختار فیبری بازی برای کاهش عبور صدا و جذب صدا بسیار مناسب است.

- استفاده از درب ها و پنجره های مجهز به عایق صوتی به مقدار قابل توجهی از انتقال صدا می کاهد. از پلی یورتان به عنوان عایق صوتی درب و همچنین عایق صوتی پنجره استفاده می شود.

عایق صوتی پلی یورتان
عایق صوتی پلی یورتان

- صدای عبور آب فاضلاب طبقات فوقانی همواره برای ساکنان طبقات پایین آزار دهنده است. با استفاده از عایق صوتی پلی یورتان می توان این لوله ها را عایق صوتی کرد.

-هر منفذی که هوا بتواند از آن عبور کند صدا را انتقال می دهد، بستن منافذ عبور هوا به کاهش انتقال صدا کمک می کند. از جمله این منافذ قسمت پایین دربها و کف زمین، کانالهای تهویه، متصل نبودن پارتیشن به سقف و ... می باشد.

- از مصالح سخت در ساختمان استفاده نشود. زیرا این مصالح صدا را به آسانی از خود عبور می دهند.
- جلوگیری از ایجاد کانال های عبور صدا در دیوارها، در دیوارهای مشترک کلیدهای برق و دریچه های هوا را در فضای مشترک پشت به پشت هم قرار ندهید.

- جهت کاهش میزان انعکاس صدا، سعی کنید کف اتاق با فرش، موکت یا هر نوع پوششپرزدار دیگر پوشش داده شود. این کار ضمن کاهش میزان انعکاس صدا ، با گرفتنانرژی صوت ، یک نوع عایق صوتی است که مانع از انتقال آن به طبقات پایین تر نیز می شود.


پنج شنبه بیست و هفتم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها : عایق صوتی پلی یورتان
X