پارسيان عايق گستر | پلي يورتان
عایق صوتی پلی یورتان

عایق صوتی پلی یورتان

سیستمجرم- فنر- جرم که با پلی یورتان سلول باز پر شده است، عایق صوتی بسیار خوبی را بین فضاها ایجاد می‌نماید. به محض آن‌‌که امواج صوتی از میان مصالحفیبری (تخته‌های گچی) عبور می‌کند، اصطکاک حاصله بین امواج صوتی که به دلیل وجود فوم پلی یورتان می‌باشد، سبب کاهش انرژی امواج صوتی می‌شود.

عایق صوت با فوم پلی یورتان سلول باز،

عایق صوتی پلی یورتان

خواص عایق صوتی پلی یورتان

سیستمجرم- فنر- جرم که با پلی یورتان سلول باز پر شده است، عایق صوتی بسیار خوبی را بین فضاها ایجاد می‌نماید. به محض آن‌‌که امواج صوتی از میان مصالحفیبری (تخته‌های گچی) عبور می‌کند، اصطکاک حاصله بین امواج صوتی که به دلیل وجود فوم پلی یورتان می‌باشد، سبب کاهش انرژی امواج صوتی می‌شود. این انرژی به حرارت و گرما تبدیل می‌شود. در نتیجه انرژی صوتی کمتری منتقل می‌شود.

عایق صوتی پلی یورتان
عایق صوتی پلی یورتان

 

پر شده با پلی یورتانبدون عایقساختار
R_w = 45 dBR_w = 36 dB12.5 mmتخته گچی
50 mmسازه فلزی
12.5 mmتخته گچی
75 mmضخامت کلی

 

 

 


پر شده با پلی یورتان3 سانتی متر پلی یورتانساختار
R_w=54 dBR_w=49 dB2×12.5 mmتخته گچی
95 mmسازه فلزی
2×12.5 mmتخته گچی
145 mmضخامت کلی

 

               همانطور که مشاهده می‌شود، هر چه میزان پلی یورتان بیشتر باشد، عایق صدای بهتری حاصل خواهد شد. ولی ضخامت پلی یورتان سلول باز با افزایش Rw رابطه خطی ندارد. تقریباً با افزایش هر سانتی‌متر به ضخامت عایق پلی یورتان، Rw به میزان 1 دسی بل افزایش می‌یابد.


راه حل دستیابی به کلاس "آسایش" در عایق‌های صوتی پلی یورتان


عایق صدا پلی یورتان درون ساختمان : کاهش صدا در دیوارهای درونی


عایق صوتی پلی یورتان
عایق صوتی پلی یورتان


ساختار پیشنهادی برای یک جداکننده تک قاب فلزی به منظور دستیابی به کلاس " آسایش" چنین است.
ساختار پیشنهادی
      2×12.5 mm تخته گچی25 mm
پلی یورتان سلول باز100 mm
    2×12.5 mm تخته گچی25 mm

 

R_w=50 dB

ساختار پیشنهادی برای جداکننده با دو قاب فلزی :

ساختار پیشنهادی
     2×12.5 mm تخته گچی25 mm
    2×50 mm پلی یورتان سلول باز100 mm
    2×12.5 mm تخته گچی25 mm

 

R_w=55 dB

ساختار پیشنهادی برای دیوار با جرم سطحی بالا:

ساختار پیشنهادی
آجر توخالی200 mm
پلی یورتان سلول باز50 mm
تخته گچی    12.5 mm

 

ساختار پیشنهادی برای سقف :

ساختار پیشنهادی
سقف بتنی-
ساپورت ها و نگهدارنده های متصل به سقف-
پلی یورتان سلول باز    50 mm
تخته گچی    12.5 mm

 

R_w=52 dB

http://www.yektashop.com/catch/data/a5380/my93445753591558.jpg
عایق صوت پلی یورتان به منظور دستیابی به کلاس "موزیک استدیو"  

گاهیبرای عایق نمودن دیواره‌های درونی، نیاز به شرایط آکوستیکی بسیار بالا می‌باشد؛ مثلاً عایق نمودن یک استدیو. در این حالت، بایستی تمامی پل‌های صوتی از بین برود. مثلاً قاب‌های فلزی روبروی هم قرار نگیرد. در شکل زیر تأثیر وجود عایق صوتی پلی یورتان سلول باز و هم‌چنین وجود یک قاب یا دو قابمقایسه شده است.

%image_alt%

عملکرد عایق صداR_w  (dB)
بدون عایق47
1 عدد قاب 10 سانتی متری54
2 عدد قاب 5 سانتی متری62

 

ضخامت کل ساختار : 15 سانتی متر
 


 

 

 

 کاربردهای عایق صوتی پلی یورتان


پنج شنبه بیست و هفتم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها : عایق صوتی پلی یورتان
X